usługi programistyczne
e-Nigma
Przeznaczenie

Program e-Nigma przeznaczony jest do ochrony treści plików. Ochrona zrealizowana jest poprzez szyfrowanie zawartości pliku kluczem 128 bitowym algorytmu RC4, produkowanym z hasła wprowadzonego przez użytkownika. Praktycznie nieznajomość hasła przy kluczu 128 bitowym nie pozwala poznać treści uprzednio zaszyfrowanego pliku.

Wymagania

Platforma Microsoft Windows 95/98, Windows NT i pochodne wyższe ( Windows 2000, XP, Vista ). Internet Explorer 5.5 lub wyższy z siłą szyfrowania 128 bitową lub wyższą, Windows Mobile 5.0. lub wyższa.

Funkcjonalność
  • wkomponowany w powłokę eksploratora Windows oraz programu pocztowego
  • szyfrowanie pojedynczych plików
  • szyfrowanie całych katalogów
  • zipowanie/pakowanie katalogów
  • wysoka wydajność przy szyfrowaniu dużych plików (filmów)
  • pełna współpraca wersji mobilnej z wersją na komputer stacjonarny

Rys. 3. Wersja na Pocket PC.

Rys. 4. Wersja na Pocket PC - integracja z eksploratorem.

Rys. 1. Menu kontekstowe eksploratora Windows.

Rys. 2. Integracja z programem pocztowym

Opis działania

Użykownik wybiera plik do zaszyfrowania lub rozszyfrowania. Wpisuje hasło z potwierdzeniem. Źródłowy plik po udanym szyfrowaniu jest jedrokrotnie zamazany. Aby przywrócić treść pliku zaszyfrowanego konieczna jest znajomość hasła którego użyto do szyfrowania. Nieznajomość hasła – uniemożliwia odtworzenie treści pliku. Hasła nie są przechowywane w systemie.

Dane techniczne

Algorytm szyfrowania: RC4.
Długość klucza: 128 bitów.
Usuwanie oryginalnego pliku: jednokrotne zamazywanie treści jawnej.
Ograniczenie długości pliku: brak ograniczenia.

Dokumentacja.

Platforma WIN32 PC:
e-Nigma - program instalacyjny (Wersja: 1.0.4. Rozmiar: 700 KB).

Platforma Windows Mobile 5.0:
e-Nigma - program instalacyjny (Wersja: 1.0.4. Rozmiar: 100 KB).
Zobacz film

Rejestracja i cennik

Zobacz...

Znaki towarowe

Microsoft, Windows – są zastrzeżonymi znakami towarowymi korporacji Microsoft.

PolskiProgram.pl :: Polski Program - Dobry wybór!  

Usługi programistyczne - licznik odwiedzin: 1704177